email adriaan nette

Index

Op deze site vindt u nutteloze voorwerpen onder de noemer LAPIDARIUM

Projecten van BUROZINO
(Bureau Voor Zintuiglijk Ondernemen,
Office For Sensory Enterprises)
vindt u op
burozino.nl


Project TVDN
(Theater Van De Natuur)
vindt u op
theatervandenatuur.eu

Projecten van Adriaan Nette
vindt u op
adriaannette.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L A P I D A R I U M

'Een Lapidarium is een plaats waar men gevonden brokstukken van beelden
en fragmenten van bouwwerken neerlegt. Dingen die een deel vormen
van een geheel dat niet bestaat (niet meer, nog niet of nooit heeft bestaan)
en die je nergens meer voor kunt gebruiken.'


Tommy Wieringa, Pleidooi voor een potscherf

'A Lapidarium is a place where one puts down found broken pieces of images
and fragments of constructions. Objects that are part of something
as a whole that is not existing (not anymore, not yet or never existed)
and you can no longer use for anything at all.
'

Tommy Wieringa. Plea for a potsherd
op locatie/ on location


lapidarium vondst 30